National Science Library, Chinese Academy of Sciences
  登录 机构网站 ENGLISH
您当前的位置是:电子期刊浏览 --> 卷期浏览
1    
Çilekte Rhizoctonia Kök Çürüklüğü (Rhizoctonia solani)’ne Karşı Bazı Bitki Aktivatörlerinin Etkileri 期刊论文

Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi   ISSN:1302-7050  

Aysan Mustafa;   Kozak özdemir Selda;   ERKILIÇ Ali;  

问图书馆员

2    
Elektrik Motorunun Parametrelerinden Yararlanarak Pompa Devir Sayısının Tahmini 期刊论文

Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi   ISSN:1302-7050  

Yegül Uğur;   Orel Okray;   Eminoğlu Maksut Barış;   Vatandaş Mustafa;  

问图书馆员

3    
Kuzeybatı Anadolu’daki Bazı Zeytin Bahçelerinin Ağır Metal ve Doğal Radyonüklit İçerikleri 期刊论文

Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi   ISSN:1302-7050  

Çolak Esetlili Bihter;   Pekcan Tülin;   Aydoğdu Erol;   Turan Sevim;   Anaç Dilek;  

问图书馆员

4    
KURU KOŞULLARDA ANTEP FISTIĞINDA GÜBRELEMENİN VERİM VE KALİTEYE ETKİLERİ 期刊论文

Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi   ISSN:1302-7050  

Bellitürk Korkmaz;   KUZUCU MERYEM;   Baran Mehmet firat;   Çelik Ahmet;  

问图书馆员

5    
Edirne İlinde Depolanmış Buğday ve Un Fabrikalarında Saptanan Zararlı Böcekler Üzerine Araştırmalar 期刊论文

Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi   ISSN:1302-7050  

Özder Nihal;   Toğantimur Oktay;  

问图书馆员

6    
Mihaliç Peynirinden İzole Edilen Propionibacterium Türlerinin MALDI-TOF-MS ile Tanımlanması 期刊论文

Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi   ISSN:1302-7050  

Tırpancı Sivri Göksel;   Öksüz Ömer;  

问图书馆员

7    
Manisa-Akhisar Yöresi Biber Plantasyonlarının Beslenme Durumlarının Belirlenmesi 期刊论文

Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi   ISSN:1302-7050  

ERDOĞAN BAYRAM Seda;   ELMACI Ömer Lütfü;   ÖZDEN Nejat;  

问图书馆员

8    
Spinetoram’ın Börülce Tohum Böceği, Callasobruchus maculatus (F.) (Coleoptera: Bruchidae)’a Karşı Rezidüel Toksisitesinin Belirlenmesi 期刊论文

Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi   ISSN:1302-7050  

SULAR Mert;   SAĞLAM Özgür;   IŞIKBER Ali Arda;  

问图书馆员

9    
Tekirdağ Koşullarında Patlıcan Bitkisinin Su Kullanım Özelliklerinin Belirlenmesi 期刊论文

Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi   ISSN:1302-7050  

YENİGÜN Seda Devrim;   Erdem Tolga;  

问图书馆员

10    
Sugar Consumption Tendencies of University Students 期刊论文

Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi   ISSN:1302-7050  

Konyalı;   ;   Sema,;  

问图书馆员

11    
İklim Değişikliğinin Trakya Bölgesi'nde Buğday Bitkisi Toprak Nem Profiline Etkisinin Tahmin Edilmesi 期刊论文

Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi   ISSN:1302-7050  

Deveci Huzur;   KONUKCU Fatih;   ALTÜRK Bahadır;  

问图书馆员

12    
Yetişme ortamının Domates, Biber ve hıyarda verime etkileri 期刊论文

Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi   ISSN:1302-7050  

ÇELEBİ;   ;   MUHİTTİN,;  

问图书馆员

13    
Trans Yağ Asidi İçermez Beyanı Bulunan Bazı Endüstriyel Gıdaların Yağ Asidi Profilleri 期刊论文

Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi   ISSN:1302-7050  Page:17-27  

Taşan Murat;   Demir Bekir Alper;  

问图书馆员

14    
Trans Yağ Asidi İçermez Beyanı Bulunan Bazı Endüstriyel Gıdaların Yağ Asidi Profilleri 期刊论文

Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi   ISSN:1302-7050  Page:17-27  

DEMİR Bekir Alper;   TAŞAN Murat;  

问图书馆员

15    
Bazı Korunga (Onobrychis viciifolia) Çeşit ve Popülasyonlarının Mikrosatellit Belirteçleri Kullanılarak Genetik Karakterizasyonu 期刊论文

Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi   ISSN:1302-7050  Page:45-54  

BİLGEN Behiye Banu;   ÖZKAN Selman;  

问图书馆员

16    
Trans Yağ Asidi İçermez Beyanı Bulunan Bazı Endüstriyel Gıdaların Yağ Asidi Profilleri 期刊论文

Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi   ISSN:1302-7050  Page:17-27  

DEMİR Bekir Alper;   TAŞAN Murat;  

问图书馆员

17    
Tarımsal Üretimde Kadınların Karar Alma Süreçlerine Katılımı ve Kooperatiflerden Beklentileri 期刊论文

Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi   ISSN:1302-7050  Page:65-75  

YILMAZ Emine;   ÖZDEMİR Gülen;   ORAMAN Yasemin;   UNAKITAN Gökhan;   KONYALI Sema;  

问图书馆员

18    
Trans Yağ Asidi İçermez Beyanı Bulunan Bazı Endüstriyel Gıdaların Yağ Asidi Profilleri 期刊论文

Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi   ISSN:1302-7050  Page:17-27  

DEMİR Bekir Alper;   TAŞAN Murat;  

问图书馆员

19    
Farklı Bitki Uçucu Yağların Erwinia amylovora’ya Karşı Antibakteriyel Etkisinin Belirlenmesi 期刊论文

Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi   ISSN:1302-7050  Page:28-35  

AKTEPE Benian Pınar;   MERTOĞLU Kerem;   EVRENOSOĞLU Yasemin;   AYSAN Yeşim;  

问图书馆员

20    
Bazı Mısır (Zeamays L.) Çeşitlerinin Silajlık Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi 期刊论文

Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi   ISSN:1302-7050  Page:36-44  

ÖNER Fatih;   GÜNEŞ Adem;  

问图书馆员

< 上一页 1 2 3 4 5 下一页 >
作者信息:×