National Science Library, Chinese Academy of Sciences
  登录 机构网站 ENGLISH
您当前的位置是:电子期刊浏览 --> 卷期浏览
Cell Research(371)
ISSN: 1001-0602
1    
Extensive translation of circular RNAs driven by N 6 -methyladenosine 期刊论文

Cell Research   ISSN:1001-0602  Volume:27  Issue:5  Page:626-641  

Yang Yun;   Fan Xiaojuan;   Mao Miaowei;   Song Xiaowei;   Wu Ping;   ...

被引频次:245

文摘信息 问图书馆员

2    
Regulatory T cells in cancer immunotherapy 期刊论文

细胞研究:英文版   ISSN:1001-0602  Volume:27  Issue:1  Page:109-118  

Atsushi Tanaka Shimon Sakaguchi;  

来源数据库:[Web of Science, Scopus, SciTech Premium Collection]         被引频次:224

文摘信息 获取全文 问图书馆员

3    
YTHDF3 facilitates translation and decay of N 6-methyladenosine-modified RNA 期刊论文

Cell Research   ISSN:1001-0602  Volume:27  Issue:3  Page:315-328  

Shi Hailing;   Wang Xiao;   Lu Zhike;   Zhao Boxuan S;   Ma Honghui;   ...

被引频次:150

文摘信息 问图书馆员

4    
Cytoplasmic m(6)A reader YTHDF3 promotes mRNA translation 期刊论文

CELL RESEARCH   ISSN:1001-0602  Volume:27  Issue:3  Page:444-447  

Li A;   Chen YS;   Ping XL;   Yang X;   Xiao W;   ...

被引频次:111

问图书馆员

5    
Ythdc2 is an N6 -methyladenosine binding protein that regulates mammalian spermatogenesis 期刊论文

Cell Research   ISSN:1001-0602  Volume:27  Issue:9  Page:1115-1127  

Hsu Phillip J;   Zhu Yunfei;   Ma Honghui;   Guo Yueshuai;   Shi Xiaodan;   ...

来源数据库:[Scopus, SciTech Premium Collection]        

文摘信息 获取全文 问图书馆员

6    
Ythdc2 is an N^6-methyladenosine binding protein that regulates mammalian spermatogenesis 期刊论文

细胞研究:英文版   ISSN:1001-0602  Volume:27  Issue:9  Page:1115-1127  

Phillip J Hsu Yunfei Zhu Honghui Ma Yueshuai Guo Xiaodan Shi Yuanyuan Liu Meijie Qi Zhike Lu Hailing Shi Jianying Wang Yiwei Cheng Guanzheng Luo Qing Dai Mingxi Liu Xuejiang Guo Jiahao Sha Bin Shen Chuan He;  

被引频次:81

文摘信息 问图书馆员

7    
Cytoplasmic m 6 A reader YTHDF3 promotes mRNA translation 期刊论文

Cell Research   ISSN:1001-0602  Volume:27  Issue:3  Page:444-447  

Li Ang;   Chen Yu-Sheng;   Ping Xiao-Li;   Yang Xin;   Xiao Wen;   ...

问图书馆员

8    
Driving gene-engineered T cell immunotherapy of cancer 期刊论文

细胞研究:英文版   ISSN:1001-0602  Volume:27  Issue:1  Page:38-58  

Laura A Johnson Carl H June;  

来源数据库:[Web of Science, Scopus, SciTech Premium Collection]         被引频次:90

文摘信息 获取全文 问图书馆员

9    
5-methylcytosine promotes mRNA export-NSUN2 as the methyltransferase and ALYREF as an m 5 C reader 期刊论文

Cell Research   ISSN:1001-0602  Volume:27  Issue:5  Page:606-625  

Yang Xin;   Yang Ying;   Sun Bao-Fa;   Chen Yu-Sheng;   Xu Jia-Wei;   ...

文摘信息 问图书馆员

10    
Dendritic cell-based immunotherapy 期刊论文

细胞研究:英文版   ISSN:1001-0602  Volume:27  Issue:1  Page:74-95  

Rachel L Sabado Sreekumar Balan Nina Bhardwaj;  

来源数据库:[Web of Science, Scopus, SciTech Premium Collection]         被引频次:72

文摘信息 获取全文 问图书馆员

11    
5-methylcytosine promotes mRNA export-NSUN2 as the methyltransferase and ALYREF as an m(5)C reader 期刊论文

CELL RESEARCH   ISSN:1001-0602  Volume:27  Issue:5  Page:606-625  

Yang X;   Yang Y;   Sun BF;   Chen YS;   Xu JW;   ...

被引频次:77

文摘信息 问图书馆员

12    
Mitochondrial metabolism and cancer 期刊论文

Cell Research   ISSN:1001-0602  Volume:28  Issue:3  Page:265-280  

Porporato Paolo Ettore;   Filigheddu Nicoletta;   Pedro José Manuel Bravo-San;   Kroemer Guido;   Galluzzi Lorenzo;  

来源数据库:[Web of Science, Scopus, SciTech Premium Collection]         被引频次:60

文摘信息 获取全文 问图书馆员

13    
A non-viral CRISPR/Cas9 delivery system for therapeutically targeting HBV DNA and pcsk9 in vivo 期刊论文

细胞研究:英文版   ISSN:1001-0602  Volume:27  Issue:3  Page:440-443  

Chao Jiang Miao Mei Bin Li Xiurui Zhu Wenhong Zu Yujie Tian Qiannan Wang Yong GUO Yizhou Dong Xu Tan;  

来源数据库:[Web of Science, Scopus, SciTech Premium Collection]         被引频次:70

文摘信息 获取全文 问图书馆员

14    
H7N9 virulent mutants detected in chickens in China pose an increased threat to humans 期刊论文

细胞研究:英文版   ISSN:1001-0602  Volume:27  Issue:12  Page:1409-1421  

Jianzhong Shi;Guohua Deng;Huihui Kong;Chunyang Gu;Shujie Ma;Xin Yin;Xianying Zeng;Pengfei Cui;Yan Chen;Huanliang Yang;Xiaopeng Wan;Xiurong Wang;Liling Liu;Pucheng Chen;Yongping Jiang;Jinxiong Liu;Yuntao Guan;Yasuo Suzuki;Mei Li;Zhiyuan Qu;Lizheng Guan;Jinkai Zang;Wenli Gu;Shuyu Han;Yangming Song;Yuzhen Hu;Zeng Wang;Linlin Gu;Wenyu Yang;Libin Liang;Hongmei Bao;Guobin Tian;Yanbing Li;Chuanling Qiao;Li Jiang;Chengjun Li;Zhigao Bu;Hualan Chen;  

来源数据库:[Web of Science, Scopus, SciTech Premium Collection]         被引频次:58

文摘信息 获取全文 问图书馆员

15    
Plasma membrane changes during programmed cell deaths 期刊论文

细胞研究:英文版   ISSN:1001-0602  Volume:28  Issue:1  Page:9-21  

Yingying Zhang;Xin Chen;Cyril Gueydan;Jiahuai Han;  

来源数据库:[Web of Science, Scopus, SciTech Premium Collection]         被引频次:52

文摘信息 获取全文 问图书馆员

16    
Innate immune signaling and regulation in cancer immunotherapy 期刊论文

细胞研究:英文版   ISSN:1001-0602  Volume:27  Issue:1  Page:96-108  

Leticia Corrales Vyara Matson Blake Flood Stefani Spranger Thomas F Gajewski;  

来源数据库:[Web of Science, Scopus, SciTech Premium Collection]         被引频次:69

文摘信息 获取全文 问图书馆员

17    
Immune targets and neoantigens for cancer immunotherapy and precision medicine 期刊论文

细胞研究:英文版   ISSN:1001-0602  Volume:27  Issue:1  Page:11-37  

Rong-Fu Wang Helen Y Wang;  

来源数据库:[Web of Science, Scopus, SciTech Premium Collection]         被引频次:58

文摘信息 获取全文 问图书馆员

18    
Homology-mediated end joining-based targeted integration using CRISPR/Cas9 期刊论文

细胞研究:英文版   ISSN:1001-0602  Volume:27  Issue:6  Page:801-814  

Yao Xuan;   Wang Xing;   Hu Xinde;   Liu Zhen;   Liu Junlai;   ...

来源数据库:[Web of Science, Scopus, SciTech Premium Collection]         被引频次:51

文摘信息 获取全文 问图书馆员

19    
Mettl3-mediated m(6)A regulates spermatogonial differentiation and meiosis initiation 期刊论文

CELL RESEARCH   ISSN:1001-0602  Volume:27  Issue:9  Page:1100-1114  

Xu K;   Yang Y;   Feng GH;   Sun BF;   Chen JQ;   ...

被引频次:47

文摘信息 问图书馆员

20    
Mettl3-mediated m 6 A regulates spermatogonial differentiation and meiosis initiation 期刊论文

Cell Research   ISSN:1001-0602  Volume:27  Issue:9  Page:1100-1114  

Xu Kai;   Yang Ying;   Feng Gui-Hai;   Sun Bao-Fa;   Chen Jun-Qing;   ...

文摘信息 问图书馆员

< 上一页 1 2 3 4 5 下一页 >
作者信息:×