National Science Library, Chinese Academy of Sciences
  登录 机构网站 ENGLISH
您当前的位置是:电子期刊浏览 --> 卷期浏览
Cell Research(424)
ISSN: 1001-0602
1    
The machinery of macroautophagy 期刊论文

细胞研究:英文版   ISSN:1001-0602  Volume:24  Issue:1  Page:24-41  

Yuchen Feng Ding He Zhiyuan Yao Daniel J Klionsky;  

来源数据库:[Web of Science, Scopus, SciTech Premium Collection]         被引频次:688

文摘信息 获取全文 问图书馆员

2    
Double-stranded DNA in exosomes: a novel biomarker in cancer detection 期刊论文

细胞研究:英文版   ISSN:1001-0602  Volume:24  Issue:6  Page:766-769  

Basant Kumar Thakur Haiying Zhang Annette Becker Irina Matei Yujie Huang Bruno Costa-Silva Yan Zheng Ayuko Hoshino Helene Brazier Jenny Xiang Caitlin Williams Ruth Rodriguez-Barrueco Jose M Silva Weijia Zhang Stephen Hearn Olivier Elemento Navid Paknejad Katia Manova-Todorova Karl Welte Jacqueline Bromberg Hector Peinado David Lyden;  

来源数据库:[Web of Science, Scopus, SciTech Premium Collection]         被引频次:458

文摘信息 获取全文 问图书馆员

3    
Mammalian WTAP is a regulatory subunit of the RNA N6-methyladenosine methyltransferase 期刊论文

细胞研究:英文版   ISSN:1001-0602  Volume:24  Issue:2  Page:177-189  

Xiao-Li Ping Bao-Fa Sun Lu Wang Wen Xiao Xin Yang Wen-Jia Wang Samir Adhikari Yue Shi Ying Lv Yu-Sheng Chen Xu Zhao Ang Li Ying Yang Ujwal Dahal Xiao-Min Lou Xi Liu Jun Huang Wei-Ping Yuan Xiao-Fan Zhu Tao Cheng Yong-Liang Zhao Xinquan Wang Jannie M Rendtlew Danielsen Feng Liu Yun-Gui Yang;  

来源数据库:[Web of Science, Scopus, SciTech Premium Collection]         被引频次:365

文摘信息 获取全文 问图书馆员

4    
Autophagy and human diseases 期刊论文

细胞研究:英文版   ISSN:1001-0602  Volume:24  Issue:1  Page:69-79  

Peidu Jiang Noboru Mizushima;  

来源数据库:[Web of Science, Scopus, SciTech Premium Collection]         被引频次:348

文摘信息 获取全文 问图书馆员

5    
Chaperone-mediated autophagy: roles in disease and aging 期刊论文

细胞研究:英文版   ISSN:1001-0602  Volume:24  Issue:1  Page:92-104  

Ana Maria Cuervo Esther Wong;  

来源数据库:[Web of Science, Scopus, SciTech Premium Collection]         被引频次:324

文摘信息 获取全文 问图书馆员

6    
Historical landmarks of autophagy research 期刊论文

细胞研究:英文版   ISSN:1001-0602  Volume:24  Issue:1  Page:9-23  

Yoshinori Ohsumi;  

来源数据库:[Web of Science, Scopus, SciTech Premium Collection]         被引频次:316

文摘信息 获取全文 问图书馆员

7    
Autophagy regulation by nutrient signaling 期刊论文

细胞研究:英文版   ISSN:1001-0602  Volume:24  Issue:1  Page:42-57  

Ryan C Russell Hai-Xin Yuan Kun-Liang Guan;  

来源数据库:[Web of Science, Scopus, SciTech Premium Collection]         被引频次:300

文摘信息 获取全文 问图书馆员

8    
FTO-dependent demethylation of N6-methyladenosine regulates mRNA splicing and is required for adipogenesis 期刊论文

细胞研究:英文版   ISSN:1001-0602  Volume:24  Issue:12  Page:1403-1419  

Xu Zhao Ying Yang Bao-Fa Sun Yue Shi Xin Yang Wen Xiao Ya-Juan Hao Xiao-Li Ping Yu-Sheng Chen Wen-Jia Wang Kang-Xuan Jin Xing Wang Chun-Min Huang Yu Fu Xiao-Meng Ge Shu-Hui Song Hyun Seok Jeong Hiroyuki Yanagisawa Yamei Niu Gui-Fang Jia Wei Wu Wei-Min Tong Akimitsu Okamoto Chuan He Jannie M Rendtlew Danielsen Xiu-Jie Wang Yun-Gui Yang;  

来源数据库:[Web of Science, Scopus, SciTech Premium Collection]         被引频次:235

文摘信息 获取全文 问图书馆员

9    
Human colorectal cancer-specific CCAT1-L lncRNA regulates long-range chromatin interactions at the MYC locus 期刊论文

Cell Research   ISSN:1001-0602  Volume:24  Issue:5  Page:513-531  

Xiang Jian-Feng;   Yin Qing-Fei;   Chen Tian;   Zhang Yang;   Zhang Xiao-Ou;   ...

来源数据库:[Web of Science, Scopus, SciTech Premium Collection]         被引频次:263

文摘信息 获取全文 问图书馆员

10    
Translocation of mixed lineage kinase domain-like protein to plasma membrane leads to necrotic cell death 期刊论文

细胞研究:英文版   ISSN:1001-0602  Volume:24  Issue:1  Page:105-121  

Xin Chen Wenjuan Li Junming Ren Deli Huang Wan-ting He Yunlong Song Chao Yang Wanyun Li Xinru Zheng PengdaChen Jiahuai Han;  

来源数据库:[Web of Science, Scopus, SciTech Premium Collection]         被引频次:286

文摘信息 获取全文 问图书馆员

11    
One-step generation of knockout pigs by zygote injection of CRISPR/Cas system 期刊论文

细胞研究:英文版   ISSN:1001-0602  Volume:24  Issue:3  Page:372-375  

Tang Hai Fei Teng Runfa Guo Wei Li Qi Zhou;  

来源数据库:[Web of Science, Scopus, SciTech Premium Collection]         被引频次:234

文摘信息 获取全文 问图书馆员

12    
Pachytene piRNAs instruct massive mRNA elimination during late spermiogenesis 期刊论文

细胞研究:英文版   ISSN:1001-0602  Volume:24  Issue:6  Page:680-700  

Lan-Tao Gou Peng Dai Jian-Hua Yang Yuanchao Xue Yun-Ping Hu Yu Zhou Jun-Yan Kang Xin Wang Hairi Li Min-Min Hua Shuang Zhao Si-Da Hu Li-Gang Wu Hui-Juan Shi Yong Li Xiang-Dong Fu Liang-Hu Qu En-Duo Wang Mo-Fang Liu;  

来源数据库:[Web of Science, Scopus, SciTech Premium Collection]         被引频次:129

文摘信息 获取全文 问图书馆员

13    
A current perspective of autophagosome biogenesis 期刊论文

细胞研究:英文版   ISSN:1001-0602  Volume:24  Issue:1  Page:58-68  

Shusaku T Shibutani Tamotsu Yoshimori;  

来源数据库:[Web of Science, Scopus, SciTech Premium Collection]         被引频次:158

文摘信息 获取全文 问图书馆员

14    
Generation of neural progenitor cells by chemical cocktails and hypoxia 期刊论文

细胞研究:英文版   ISSN:1001-0602  Volume:24  Issue:6  Page:665-679  

Lin Cheng Wenxlang Hu Binlong Qiu Jian Zhao Yongchun Yu Wuqiang Guan Min Wang Wuzhou Yang Gang Pei;  

来源数据库:[Web of Science, Scopus, SciTech Premium Collection]         被引频次:108

文摘信息 获取全文 问图书馆员

15    
Honeysuckle-encoded atypical microRNA2911 directly targets influenza A viruses 期刊论文

Cell Research   ISSN:1001-0602  Volume:25  Issue:1  Page:39-49  

Zhou Zhen;   Li Xihan;   Liu Jinxiong;   Dong Lei;   Chen Qun;   ...

来源数据库:[Web of Science, Scopus, SciTech Premium Collection]         被引频次:105

文摘信息 获取全文 问图书馆员

16    
VGLL4 functions as a new tumor suppressor in lung cancer by negatively regulating the YAP-TEAD transcriptional complex 期刊论文

细胞研究:英文版   ISSN:1001-0602  Volume:24  Issue:3  Page:331-343  

Wenjing Zhang Yijun Gao Peixue Li Zhubing Shi Tong Guo Fei Li Xiangkun Han Yan Feng Chao Zheng Zuoyun Wang Fuming Li Haiquan Chen Zhaocai Zhou Lei Zhang Hongbin Ji;  

来源数据库:[Web of Science, Scopus, SciTech Premium Collection]         被引频次:121

文摘信息 获取全文 问图书馆员

17    
Correction of a genetic disease by CRISPR-Cas9-mediated gene editing in mouse spermatogonial stem cells 期刊论文

细胞研究:英文版   ISSN:1001-0602  Volume:25  Issue:1  Page:67-79  

Yuxuan Wu Hai Zhou Xiaoying Fan Ying Zhang Man Zhang Yinghua Wang Zhenfei Xie Meizhu Bai Qi Yin Dan Liang Wei Tang Jiaoyang Liao Chikai Zhou Wujuan Liu Ping Zhu Hongshan Guo Hong Pan Chunlian Wu Huijuan Shi Ligang Wu Fuchou Tang Jinsong Li;  

来源数据库:[Web of Science, Scopus, SciTech Premium Collection]         被引频次:100

文摘信息 获取全文 问图书馆员

18    
RPA-coated single-stranded DNA as a platform for post-translational modifications in the DNA damage response 期刊论文

细胞研究:英文版   ISSN:1001-0602  Volume:25  Issue:1  Page:9-23  

Alexandre Marechal Lee Zou;  

来源数据库:[Web of Science, Scopus, SciTech Premium Collection]         被引频次:94

文摘信息 获取全文 问图书馆员

19    
Receptor-mediated mitophagy in yeast and mammalian systems 期刊论文

细胞研究:英文版   ISSN:1001-0602  Volume:24  Issue:7  Page:787-795  

Lei Liu Kaori Sakakibara Quan Chen Koji Okamoto;  

来源数据库:[Web of Science, Scopus, SciTech Premium Collection]         被引频次:101

文摘信息 获取全文 问图书馆员

20    
Generating rats with conditional alleles using CRISPR/Cas9 期刊论文

细胞研究:英文版   ISSN:1001-0602  Volume:24  Issue:1  Page:122-125  

Yuanwu Ma Xu Zhang Bin Shen Yingdong Lu Wei Chen Jing Ma Lin Bai Xingxu Huang Lianfeng Zhang;  

来源数据库:[Web of Science, Scopus, SciTech Premium Collection]         被引频次:106

文摘信息 获取全文 问图书馆员

< 上一页 1 2 3 4 5 下一页 >
作者信息:×